Rosuvastatin

Din läkare kan välja att kombinera Ezetrol med statinen rosuvastatin.

Nedan finns mer specifik information om den kolesterolsänkande statinen rosuvastatin.

Varför administreras rosuvastatin?

Rosuvastatin används, med fördel tillsammans med livsstilsförändring, för att minska riskerna att drabbas av hjärtinfarkt och stroke. Statinen minskar risken för att behöva genomgå en hjärtoperation (bypass-operation) för personer som redan har drabbats av en hjärtsjukdom eller personer som riskerar att utveckla någon form av hjärt- kärlsjukdom.

Rosuvastatin används också för att reducera nivåerna av ”farliga” blodfetter i blodomloppet. Framför allt då det ”onda” kolesterolet LDL. Det bör inte användas av barn yngre än 10 år.

Rosuvastatin tillhör en grupp av läkemedel som kallas för statiner (HMG-CoA reduktashämmare, se även pravastatin). Läkemedlet fungerar genom att minska kroppens produktion av kolesterol och därmed minska mängden av kolesterol i blodet som i sin tur riskerar att fasta på blodkärlens inneväggar. Dessa avlagringar av kolesterol leder sedan till förträngningar i blodkärlen och kan blockera blodflödet till kroppens olika delar, till exempel hjärta och hjärna.

Hur används rosuvastatin?

Rosuvastatin kommer i form av oraltabletter. Alltså tabletter som lämpligtvis sväljs med ett glas vatten. Vanligtvis tas dessa tabletter en gång om dagen tillsammans med mat. Det går också att ta vid annan tidpunkt än just vid en måltid.

Rekommendationen är att ta tabletter med rosuvastatin vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är viktigt att följa instruktionerna från läkaren som har skrivit ut receptet på läkemedlet. Rosuvastatin är receptbelagt och hämtas ut på närmaste apotek efter att en läkare har skrivit ut ett recept. Det är också viktigt att inte ta vare sig mer eller mindre är den rekommenderade dosen. En för hög dos kan leda till allvarliga biverkningar. En för låg dos kan leda till utebliven effekt.

Oftast väljer en läkare att börja med en låg dos för att sedan, under observation, gradvis öka denna till en adekvat nivå.

I vissa sällsynta fall kan detta läkemedel användas för att behandla andra typer av sjukdomstillstånd. Läkaren avgör från fall till fall vad som gäller.

Speciellt att beakta innan medicinering påbörjas

Innan medicinring med rosuvastatin påbörjas skall detta beaktas:

 • Huruvida allergi mot rosuvastatin (eller något av de ingående ingredienserna) kan föreligga
 • Om patienten tar andra receptfria eller receptbelagda läkemedel som kan interagera negativt med rosuvastatin. Läkemedel som inte bör kombineras (förutom under speciella förutsättningar) kan till exempel vara andra typer av kolesterolsänkande läkemedel
 • Om patienten har någon form av leversjukdom bör extra försiktighet råda
 • Om patienten är gravid eller ammar
 • Om patienten ska genomgå en operation
 • Intag av alkohol kan öka risken för biverkningar varför konsumtionen bör hållas nere

Livsstilsförändringar

Innan medicinering med rosuvastatin påbörjas bör patienten försöka sänka sina nivåer av kolesterol genom:

 • Bättre diet
 • Mer motion

Fråga läkaren för aktuella rekommendationer vad det gäller kost/diet och motion.

Biverkningar av rosuvastatin

Rosuvastatin kan orsaka biverkningar av olika former. Berätta alltid för läkaren om något av dessa symptom uppstår.

 • Förvirring
 • Halsbränna
 • Förstoppning
 • Minnesproblem
 • Hosta
 • Ledvärk
 • Depression
 • Insomningssvårigheter
 • Yrsel

Vissa biverkningar kan vara mycket allvarliga, var vid det är viktigt att omedelbart sluta medicineringen med rosuvastatin och kontakta sjukvården.

Exempel (men ej uttömmande) på dessa typer av biverkningar är muskelsmärta och andra negativa effekter på muskulaturen, till exempel allmän svaghet och smärta.

 Övrigt

Förvara läkemedlet i sin förpackning utom räckhåll för barn och minderåriga. Förvaringsplatsen bör hålla rumstemperatur och normalfuktighet. Undvik att förvara tabletterna i badrummet där fuktigheten kan göra att tabletterna löses upp.

Tabletter som har passerat bäst före datum ska återlämnas för destruktion.

rosuvastatin

Det vanligaste läkemedel med rosuvastatin (i Sverige) heter Crestor och marknadsför av läkemedelsföretaget AstraZeneca AB.