Pravastatin

Pravastatin är en statin som i vissa fall kan administreras tillsammans med ezetimib, detta för att uppnå en större kolesterolsänkande effekt än vad varje enskilt läkemedel kan ge var för sig.

Här kommer lite kortfattad information om just denna statin. Lite om hur denna statin fungerar, lite om vilka de potentiella biverkningarna är och lite historia bakom utvecklingen av pravastatin.

Pravastatin skall med fördel användas tillsammans med en kolesterolsänkande diet, ökad motion samt viktsänkande åtgärder. Genom att sänka nivåerna av kolesterol i blodomloppet är det meningen att risken för till exempel hjärtattack och olika typer av blodproppar ska minska.

Pravastatin utomlands

Utomlands (mesta dels i USA och Australien) marknadsför pravastatin framför allt under varumärkesnamnet Pravachol (och i vissa länder Selektine). Användning under de senaste 10 åren är ökande, men läkemedel med pravastatin är ändå signifikant mindre använda är de ”stora” statinerna Crestor och simvastatin.

Pravastatin är ett så kallat generiskt läkemedel. Det betyder att patentet på läkemedlet har gått ut, vilket i sin tur betyder att det kan tillverkas och saluföras av vilket läkemedelsföretag som helst. Patentet slutade att gälla 2006. De största tillverkarna av generiskt pravastatin är Biocon Ltd i Indien och TEVA i Israel. Dessa säljer sedan vidare den aktiva substansen till mindre bolag som marknadsför dem vidare till slutkonsumenter. Se nedan under rubriken ”aktuella läkemedel med pravastatin”.

https://www.youtube.com/watch?v=jQuumVGyysM

Aktuella läkemedel med pravastatin

Dessa läkemedel finns för närvarande att handla på Svenska apotek. Samtliga dessa är receptbelagda och uppbär förmånsstatus, det vill säga är subventionerade av staten.

  • Pravastatin Actavis
  • Pravastatin Ranbaxy
  • Pravastatin Sandoz
  • Pravastatin Teva

Dessa läkemedel kommer i form av tabletter i storlek 20 mg eller 40 mg per tablett.

Medicinsk användning

Pravastatin kan användas enskilt eller i kombination med någon annan typ av kolesterolsänkande läkemedel. Till exempel tillsammans med läkmedel med ezetimib (Ezetrol).

I förstahand skall nivåerna av kolesterol åtgärdas med livsstilsförändring. Endast efter att dessa metoder har visat sig vara ineffektiva skall insättning av pravastatin göras.

Bevisen för den kolesterolsänkande effekten av pravastatin är generellt sämre jämfört med andra typer av statiner, till exempel Crestor (rosuvastatin). I en större evidensstudie (ALLHAT) kunde det inte tydligt visas att en minskning av risken att drabbas av hjärtinfarkt uppnåddes hos patienter som behandlades med en daglig dos av 40 mg pravastatin. Detta jämfört med en grupp som behandlades utan pravastatin.

Biverkningar

Relativt stora forskningsstudier på negativa effekter av pravastatin har visat att biverkningarna är relativt få och mindra allvarliga av sin natur. Dubbelblinda studier på grupper motsvarande 112000 patient-år med dagsdoser på 40 mg har genomförts utan att visa på signifikanta risker.

Vissa biverkningar ha dock uppstått.

Uppkommer onormal halsbränna eller huvudvärk under medicinering skall sjukvården konsulteras.

Andra betydligt ovanligare biverkningar som kan uppkomma är bland annat smärta i muskulaturen (gäller generellt sätt för statiner, i detta fall är det viktigt att omedelbart sluta med medicinering och kontakta sjukvården för vidare utredning), feber, illamående och utslag (vilket kan indikera en allergisk reaktion).

Kontraindikationer

I ett antal speciella situationer skall aldrig pravastatin användas.

För det första skall aldrig pravastatin ätas av gravida kvinnor. Detta kan leda till negativa effekter på det ofödda barnet. Dessutom, och för det andra, även om nivåerna av pravastatin som övergår till ett ammande barn via bröstmjölken är små kan barnets fettmetabolism påverkas negativt. Gravida och ammande kvinnor skall alltså inte äta tabletter med pravastatin. Vare sig ensamt eller tillsammans med ezetimib/Ezetrol.

Övrigt om pravastatin

Vissa typer av läkemedel kan interagera med intag av pravastatin. Till exempel ska extra försiktighet förespråkas vid samtidig användning av andra kolesterolsänkande läkemedel och pravastatin. Det är viktigt att läkaren före administration av pravastatin har god kännedom om eventuellt andra läkemedel som patienten redan tar. Beslutet att sätta in pravastatin för behandling av höga nivåer av kolesterol är individuellt och variera mellan olika patienter och situationer.

Pravastatin upptäcktes redan under 1970-talet av forskare på det japanska läkemedelsföretaget Daiichi Sankyo Company, Limited. Deras patent på läkemedlet slutade att gälla under 2006 (ref.). Idag marknadsförs läkemedlet utanför Japan av det amerikanska bolaget Bristol-Myers Squibb (BMS) i New York.

2005 var den amerikanska varianten av pravastatin (Pravachol) det 22:a mest sålda märkesläkemedlet i USA. Den totala försäljningen uppgick till närmar 1,3 miljarder USD, det vill säga nästan 10 miljarder svenska kronor.

Källa: http://www.pravastatin.se/