Crestor

Ezetimib kombineras ofta med någon typ av statin, en vanlig sådan är statiner Crestor.

Den aktiva substansen i läkemedlet Crestor är ett ämne som heter rosuvastatin.

I Sverige marknadsförs och distribueras Crestor av läkemedelsföretaget AstraZeneca. Det utvecklades av det japanska läkemedelsföretaget Shionogi & Company, Limited. Ett företag med mycket gamla anor ända ifrån 1878. Förutom att ha utvecklat en av världen mest använda statiner så har företaget också utvecklat olika typer av antibiotika och cancer mediciner.

Crestor är en av världen mest sålda läkemedel alla kategorier. Runt 2012-2013 beräknades att Crestor var det fjärde mest sålda läkemedlet i hela USA. Den totala försäljningen uppgick till cirka 5 miljarder US dollar (under 2013).

Crestor 5 mg tabletter med rosuvastatin

Crestor och dess användning

Crestor används för att behandla förhöjde värden av kolesterol. Ofta behandlas inte personer enbart med detta läkemedel utan det används med fördel i kombination med kostomläggning, motion, och ett viktminskningsprogram. Faktum är att innan behandling med Crestor påbörjas skall dessa (ovan nämnda) alternativ för att sänka blodnivåerna av kolesterolet prövas först. Först när dessa typer av behandlingar har visat sig ineffektiva så skall medicinering med Crestor påbörjas.

Crestor har alltså en kolesterolsänkande effekt. Detta leder i sin tur till en mindre risk att drabbas av vanliga hjärt- och kärlsjukdomar, t.ex. olika former av blodproppar och olika problem med hjärtat.

Liksom ezetimib sänker Crestor nivåerna av det ”onda” kolesterolet, LDL. Effekten är relaterad till dosstorleken, ju högre dos desto större sänkning. Här krävs dock en avvägning efter som en större dos samtidigt ökar riskerna med allvarliga biverkningar.

I tidiga försök och studier av läkemedlet har det visats att en dos på 10mg gav en sänkning av LDL-kolesterolet på 46 procent. En ökning av dosen från 10mg till 40mg gav en sänkning på totalt 55 procent, alltså endast en förbättring på 9 procentenheter. Detta alltså trots att dosen var 4 ggr jämfört med första fallet.

Andra studier har även visat att Crestor kan ge en höjning av det ”goda” kolesterolet.

https://www.youtube.com/watch?v=2qPeQSDcNT4

Biverkningar av Crestor

Biverkningar av statiner är generellt relativt ovanliga. Likaså är biverkningar av Crestor relativt ovanliga. Det betyder dock inte att det inte förkommer, det förekommer både lindriga typer av biverkningar och allvarliga typer av biverkningar (dock ovanliga).

En av de allvarligaste formerna av biverkningar som kan uppstå som kan uppstå vid intag av Crestor (och statiner i allmänhet) är så kallad myopati. Myopati innebär att kroppen muskelfibrer sätts ur spel. Detta leder i sin tur till muskelsvaghet. I allvarliga fall kan detta leda till att musklerna helt eller delvis förstörs.

En annan variant av detta är Rabdomyolys, det vill säga muskelsönderfall. Värt att notera är att riskerna att drabbas av Rabdomyolys ökar ju högre dos av läkemedlet som tas. Riskerna kan också öka när, i detta fall Crestor, kombineras med andra kolesterolabsorptionshämmande läkemedel, till exempel Ezetrol, samt andra kolesterolsänkande läkemedel till exempel olika typer av fibrater.

Av ovanstående anledningar är det av yttersta vikt att omedelbart kontakta sin läkare om något av följande symptom uppstår:

  • Värk och smärta i muskulaturen
  • Onormal muskelsvaghet
  • Svaghet i allmänhet

Exempel på andra, vanligare, biverkningar av detta läkemedel är förstoppning, yrsel, halsbränna, insomningssvårigheter, depression, ledvärk, hosta och minnesförlust och allmän förvirring.

Crestor ska inte tas av gravida eftersom det kan få negativa effekter på det outvecklade fostret. För närvarande är det inte känt huruvida den aktiva substansen i Crestor, rosuvastatin, passerar vidare genom modersmjölken till ett ammande barn. Rekommendationen är att avstå från medicinering med statinen Crestor vid amning.

Patent

Huvudpatentet bakom Crestor (rosuvastatin) gäller fram till 2016. Efter 2016 blir det fritt fram för andra aktörer att marknadsför läkemedel med den aktiva substansen rosuvastatin. Dessa, icke-original, kallas vanligtvis för generiska läkemedel. Det betyder att läkmedlet är helt och hållet likvärdigt med originalet, men oftast med den fördelen att priset är lägre (men inte alltid).

Kolesterolsänkande alternativ till Crestor

Under utvecklingen och den initiala forskningsperioden av Crestor och rosuvastatin ansågs läkemedel ha så goda förutsättningar att det gick under beteckningen ”super- statinen”. Det påstods att rosuvastatin skulle var ett högpotent läkemedel med bättre kolesterolsänkande egenskaper än andra alternativ på marknaden.

De största konkurrenterna till rosuvastatin (Crestor) är atorvastatin (Lipitor) och simvastatin (Zocor).

Det har visat nu visat sig att det går att kombinera kolesterolabsorptionshämmande läkemedel som ezetimib (Ezetrol) med statinerna rosuvastatin eller atorvastatin och uppnå lika stora effekter.

Crestor är numera ett av flera alternativa statiner som används för behandling av patienter med förhöjda nivåer av kolesterol.