Tillsammans med statin

Ezetrol tillsammans med statin är en relativt vanlig kombination av läkemedel.

Den främsta anledningen till att Ezetrol kombineras med någon statin är för att uppnå maximal kolesterolsänkande effekt. Denna kombination fungerar genom att den aktiva substansen i Ezetrol (ezetimib) och statiner fungerar diametralt olika när det gäller deras verkningsmekanism.

Ezetrol fungerar genom att till viss del hämma upptaget av kolesterol i mag-tarmkanalen.

En statin fungerar genom att öka leverns LDL-absorberande funktion, detta leder till att mer LDL tas upp och bortförs från blodet (via levern), vilket i sin tur leder till lägre koncentration av denna kolesteroltyp i blodet.

De olika kolesterolsänkande verkningsmekanismerna beskrivna ovan verkar tillsammans och medför en större sänkning än vad de enskilda läkemedlen själva kan åstadkomma.

Simvastatin tillsammans med Ezetrol

Den absolut vanligaste, och mest studerade kombinationen, statinen som kombineras med Ezetrol är simvastatin.

Dessa läkemedel kan administreras varför sig eller kombinerade direkt i ett läkemedel. Inegy är namnet på det i Sverige marknadsförda märkesläkemedlet med Ezetrol och simvastatin i samma tablett. Inegy kommer främst i två olika doser, tabletter med 10 mg ezetimib samt 20 mg respektive 40 mg simvastatin. Dessa brukar betecknas 10mg/20mg och 10mg/40mg. Det finns även en starkare variant 10mg/80mg, denna skall dock endast ges till personer med farligt höga nivåer av kolesterol.

Andra statiner

Det kan eventuellt vara aktuellt att kombinera Ezetrol med andra typer av statiner än simvastatin.

Exempel på andra vanliga statiner som kan förekomma är Crestor med den aktiva substansen rosuvastatin. Crestor råkar vara en av världen mest sålda läkemedel.

Ytterligare ett exempel är pravastatin. Just pravastatin är ett betydlig mer sällan förekommande läkemedel i Sverige. Det är dock relativt vanligt i USA där det går under märkesnamnet Pravachol.

Biverkningar

Ezetrol och statiner ger upphov till delvis olika typer biverkningar. Det betyder att om Ezetrol tas tillsammans med statin så blir biverkningsbilden annorlunda jämfört med om Ezetrol skulle tas enskilt.

De absolut vanligaste biverkningarna av Ezetrol har alla med magen att göra. Det kan till exempel yttra sig som magsmärtor av olika slag, gasbildning i magen och lös avföring.

De normalt sätt vanligaste biverkningarna av statin läkemedel är kopplade till sömn, depression, minne och libido. Statiner kan i ovanliga fall ge mycket allvarliga biverkningar kopplad till muskulatur- och leverfunktion.

Se Ezetrol biverkningar (för komplett lista).