Ezetrol biverkningar

Här får du fördjupad information kring vilka eventuella biverkningar som dina Ezetrol tabletter kan ge.

Beroende på om du tar Ezetrol enskilt eller tillsamman med någon statin kan du räkna med att drabbas av olika typer av biverkningar.

Topp 4 Ezetrol biverkningar

De vanligaste biverkningarna som du kan råka ut för är dessa:

 • Du kan känna dig onormalt trött och hängig
 • Du kan på problem med mycket gaser i din mage
 • Du kan få lös avföring och vidare diarré
 • Du kan få känningar av smärta i din mage och dina tarmar

När du läser att en särskild biverkning är vanlig så är det viktigt att du begriper vad det egentligen innebär. Du bör därför veta att inom medicin så betyder vanliga biverkningar att risken att du drabbas är cirka 10 procent. Det betyder alltså att om du har otur så är du en person av de 10 som tar Ezetrol och också drabbas av någon biverkning.

Nedanför kan du få mer information om andra, mycket mindre vanliga biverkningar, som också kan uppstå.

Biverkningarna som är mindre vanliga

Har du redan läst om de vanliga biverkningarna ovan så vet du att de kan drabba upp till 10 procent av alla de som tar Ezetrol.

Risken att du skulle drabbas av mindre vanliga biverkningar är däremot mindre är 1 procent. Alltså upptill en av hundra personer kan ha oturen att drabbas av dessa.

Du kan om du har otur drabbas av någon av dessa mindre vanliga biverkningarna av Ezetrol:

 • Du kan uppleva aptitlöshet med minskad aptit
 • Diffus smärta och då särskilt smärta i ditt bröst
 • Kramper i dina muskler
 • Ont i din nacke
 • Du kan uppleva varm rodnad (flushing)
 • Du kan få förhöjningar av blodprovsvärden kopplat till lever- och muskelfunktion
 • Ditt blodtryck kan stiga (något som måste kontrolleras med blodtrycksmätare)
 • Du kan drabbas av hosta
 • Du kan känna dig illamående
 • Värk i dina leder
 • Problem med din matsmältning
 • Du kan få halsbränna

Ezetrol tillsammans med statin

Studier har visat att du riskerar andra typer av biverkningar om du också tar en statin tillsammans med dina Ezetrol tabletter. Om du undrar är det biverkningar som kan tillkomma utöver de biverkningarna som har nämnt ovan (se topp 4 Ezetrol biverkningar ovan).

De vanliga biverkningarna som kan drabba dig (din risk är cirka 10 procent) är:

 • Du kan drabbas av muskelvärk och/eller muskelsvaghet eller – ömhet.
 • Du kan drabbas av huvudvärk

Du bör vara mycket uppmärksam på om du upplever några negativa effekter på dina muskler. I detta fall kan du nämligen ha drabbats av en mycket kritisk biverkning som påverkar dina muskler och i värsta fall kan bryta ner delar av dina muskler helt. Du ska omedelbart sluta med din medicinering om detta inträffar och kontakt din läkare så fort som möjligt.

Mindre vanliga biverkningar av statiner och Ezetrol tillsammans

De mindre vanliga biverkningarna som kan drabba dig (din risk är cirka 1 procent) är:

 • Vissa drabbas av nässelfeber
 • Du kan få smärta i dina ben och dina armar
 • Du kan uppleva ovanlig svaghet och/eller trötthet
 • Dina fötter och/eller händer kan svullna upp (även annan svullnad kan förekomma)
 • Du kan få uttalad värk i din rygg
 • Du kan få en stickande känsla i olika delar av din kropp
 • Du kan få klåda över din kropp
 • Du kan få utslag över din kropp
 • Din mun kan bli torr

Övrigt

I de fall du upplever några biverkningar på din kropp är det viktigt att du berättar det för din läkare. Hon eller han kan behöva reglera din dos, eller helt enkelt byta läkemedel om det har visat sig att du inte tål Ezetrol.

I mycket sällsynta fall kan du få Ezetrol tillsammans med fenofibrat (en annan typ av kolesterolsänkande läkemedel). Denna kombination kan mild till svår buksmärta som biverkning.

Du kan i extremt osannolika fall vara en av de få som upplever andra typer av biverkningar än de som har nämnt ovan (det finns ett flertal andra, mycket, mycket mindre vanliga som du kan få). Du kan själv rapportera in dina biverkningar direkt till biverkningsgruppen på läkemedelssäkerhet.Ezetrol biverkningar som till exempel förstoppning och minskat antal blodplättar, kontakta i så fall genast din läkare, eller annan sjukvårdspersonal.