Ezetrol 10 mg tabletter

Information för dig som vill veta mer om Ezetrol 10 mg tabletter.

Dina Ezetrol 10 mg tabletter tar du för att sänka dina nivåer av skadliga blodfetter (LDL-kolesterol). Din läkare skulle säga att ditt läkemedel sänker dina nivåer av serumlipider. Om du undrar, betyder detta i klar text att det sänker fettnivåerna (lipider) i ditt blod (serum).

Dessa tabletter marknadsförs i Sverige av Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB.

För att du ska kunna hämta ut dina tabletter på apoteket behöver du först få ett läkemedelsrecept från din läkare. Dessa kolesterolsänkande tabletter är nämligen receptbelagda.

Medicineras du med detta läkemedel så är det bra att veta att det är subventionerat av staten. Det besitter så kallad förmånsstatus. Det innebär att du inte själv behöver stå för hela kostnaden av dina tabletter av Ezetrol.

Skulle du av någon anledning, mycket osannolikt, lida skada när du medicineras med Ezetrol kan det också vara bra att veta att detta läkemedel omfattas av läkemedelsförsäkringen. Det innebär att du i särskilda fall kan få skadeersättning om du drabbats negativt av ditt läkemedel.

Den aktiva substatstansen i Ezetrol tabletter är ezetimib (10 mg per tablett).

Utseende på Ezetrol 10 mg tabletter

Ezetrol 10 mg tabletter känner du igen genom att titta på färg, form och märkning.

Tabletterna har en benvit till vit färg och kapselformad. Skulle du ta fram ditt skjutmått skulle du kunna mäta upp tabletternas tjocklek till cirka 2,6 millimeter.

Vill du vara säker på att det är Ezetrol 10 mg tabletter du har i din hand så behöver du kolla på märkningen. Tittar du på långsidorna av tabletterna så kommer du att se att ena sidan är blank och andra sidan är präglad med en sifferkombination.

Märkningen på Ezetrol 10 mg tabletterna är siffrorna 414.

Förpackning

Du kan få detta läkemedel i två olika typer av förpackningar.

Antingen får du dina tabletter i blisterförpackning, alltså en blisterkarta där dina tabletter är inkapslade var för sig i en bubbla på en tunn (ofta metal-färgad) platta.

Eller så får du dina Ezetrol tabletter på burk.

De vanligaste storlekarna som du kan komma i kontakt med är:

  • 28 styck tabletter (blister)
  • 98 styck tabletter (blister)
  • 100 styck tabletter på burk

Få mer information om Ezetrol biverkningar.