Ezetrol

Ezetrol är det enda, i Sverige, läkemedlet som enbart innehåller den aktiva substansen ezetimib.

Du får Ezetrol för att behandla dina höga värden av kolesterol. Detta läkemedel är alltså ett så kallat kolesterolsänkande läkemedel. När du tar dessa tabletter så sjunker nivåerna av ditt ”onda” kolesterol samtidigt som nivåerna av ditt ”goda” kolesterol höjs.

Du läser denna sida för att få veta mer om olika typer av biverkningar som är kopplade till din användning av läkemedlet Ezetrol. Är du medveten om de olika biverkningarna och hur de kan yttra sig i din kropp så kan du i tid känna igen dem och åta nödvändiga åtgärder. Det gör dig tryggare i din vardag och du slipper att oroa dig alldeles i onödan.

ezetrol_10_mg

Du får även fördjupad information om exakt hur din kropp påverkas. Hur dina tabletter fungerar när de sänker ditt kolesterol.

Dessutom får du till livs en del matnyttig information om de vanligaste Ezetrol 10 mg tabletterna, kopplingar mellan användning och cancer samt generiska läkemedel.

Ezetrol är ett som du enbart får med recept, det är också ett läkemedel som du kan få subventionerat.

Ezetrol och biverkningar

Som vanligt när du tar ett läkemedel så utsätter du dig för en risk att drabbas av olika typer av biverkningar. Ezetrol biverkningar som du riskerar att få är relativt ovanliga. Dessutom är de biverkningar som du faktiskt kan få allt som oftast övergående. De är också relativt milda till sin natur.

Du kan ha otur och var en av det få som drabbas av biverkningar. Du kan också, mer troligt, vara en av de som inte upplever några som helt effekter (förutom de avsedda) av sina Ezetrol tabletter.

Få mer information om topp 4 Ezetrol biverkningar >>

Ezetrol 10 mg tabletter

De tabletter som du fått i din hand är förmodligen Ezetrol 10 mg tabletter.

ezetrol_10_mg_tablett

Det är den vanligaste (och i dagsläget den enda saluförda) styrkan som din läkare kan skriva ut till dig. För att du ska kunna få dessa tabletter måste din läkare skriva ut dem på recept till dig. De är nämligen receptbelagda. Du kan också få denna läkemedelskostnad subventionerad då det uppbär förmånsstatus.

Mer om Ezetrol 10 mg tabletter >>

Ezetrol och cancer – motstridiga studier

Du har kanske hört något om att Ezetrol kan ge cancer?

Denna uppfattning kommer sig av att en känd studie visade en förhöjd risk att drabbas av cancer vid intag av Ezetrol. Du kan hitta den studie genom att söka på dess namn ”SEAS-studien” (ref.). Läser du rapporten kommer du att se att denna studie handlad om patienter som fick Ezetrol tillsammans med statin. I detta fall simvastatin.

Gör du vidare efterforskningar skulle du också finna att andra kända studier, då särskilt SHARP-studien, inte har visa på något samband mellan intag av Ezetrol/simvastatin och cancerfrekvens.

Få fördjupad information om Ezetrol och cancer >>

Ezetrol och kolesterol

När du tar dina tabletter med Ezetrol så tar du ett kolesterolabsorptionshämmande läkemedel. Den aktiva substansen i dina tabletter är ezetimib.

Tar du detta läkemedel kan det var intressant att veta att det skiljer sig från andra kolesterolsänkande mediciner, då främst statiner samt fibrater och resiner.

Kolesterolet upptaget hämmas i din mage och dina tarmar. Effekten på din kropp blir att du får idig mindre kolesterol och följaktligen att dina kolesterolnivåer sjunker.

Få insikt i hur dina tarmar påverkas av Ezetrol >>

Ezetrol tillsammans med statin

För att du ska få en förstärkt kolesterolsänkande effekt kan din läkare rekommendera dig att ta Ezetrol tillsammans med statin. Får du en kombination av dessa två läkemedel uppnår du en större kolesterolsänkande effekt än om du enbart skulle få ett av dessa enskilt. Anledningen till att dina kolesterolvärden gå ner mer är att dessa läkemedel verkar på helt olika sätt. Du kan enkelt förstå detta hur det hänger ihop om du gör jämförelsen med att koka vatten. Sätter du en kastrull över elden så tar det en viss tid att koka upp vattnet, låt säg att det tar 10 minuter. Stoppar du i en doppvärmare i en kastrull så tar det en viss tid att koka upp vattnet, säg 10 minuter även nu. Om du nu tar kastrullen och ställer den på elden samtidigt som du stoppar i doppvärmaren så kommer koktiden att sjunka till när hälften, det kommer alltså att ta 5 minuter i stället. Detta för att dopvärmaren och elden tillför värme (effekt) till vattnet på två helt olika sätt. Likaså sänker Ezetrol och statiner kolesterolnivåerna på två helt olika sätt. Därför får du en större effekt (sänkningen av ditt kolesterol blir större).

Det finns ett flertal olika typer av statiner som går att kombinera med Ezetrol. En av de vanligaste kombinationerna är med simvastatin. Andra typer av statiner som också förekommer i kombination med Ezetrol är pravastatin och rosuvastatin (går även under märkesläkemedelsnamnet Crestor).

Ezetimib – den aktiva substansen

Den aktiva substansen i dina tabletter (Ezetrol 10 mg) är ett ämne som din läkare kallar för ezetimib. Du kan läsa mer om ezetimib här.

Patent och generiska läkemedel

Tar du Ezetrol idag så kan det vara intressant att veta att detta läkemedel är patenterat fram till 2017/2019 (ref.). År 2017 om du tar tabletter innehållande enbart den aktiva substansen ezetimib (Ezetol). År 2019 om du tar tabletter som också (tillsammans med ezetimib) innehåller den aktiva substansen och statinen simvastatin. Din läkare kan i vissa fall rekommendera den senare varianten. Det läkemedel du då får utskrivet heter Inegy (innehåller alltså ezetimib + simvastatin).

Efter att dessa patent har gått ut är det troligt att du kommer att få ett så kallat generiskt läkemedel med ezetimib. Dessa generiska läkemedel som du kan komma att få är likvärdiga läkemedel men oftast till ett lägre pris. Tittar du på dessa tabletter så kan de se annorlunda ut jämfört med Ezetrol 10 mg tabletter. För dig är de dock lika effektiva och lika säkra. I slutänden är det ändå du som bestämmer om dina tabletter ska bytas ut mot ett nytt märke som du ska ta istället för originalet Ezetrol.