Ezetrol och cancer

Om läkemedlet Ezetrol och kopplingar till cancer.

Kanske har du hört talas om att läkemedlet Ezetrol, med den aktiva substansen ezetimib, har kopplats till cancer?

På den här sidan kan du läsa lite mer om vad som ligger bakom dessa kontroversiella ”larm”.

Studier på negativa biverkningar av Ezetrol

För att förstå varför frågan cancer och Ezetrol har uppkommit behöver man förstå lite mer om studier på biverkningar av Ezetrol.

SHARP-studien – ingen koppling mellan cancer och Ezetrol

När det gäller studier på biverkningar av Ezetrol så är det främst en studie som kallas för SHARP-studien som det brukar refereras till.

SHARP (Study of Heart and Renal Protection) var en relativt stor studie som utfördes på närmare 10 000 patienter. Denna studie gick ut på att fastställa resultatet av behandling med Ezetrol kombinerat med statinen simvastatin. Studien pågick i närmare 5 år under vilket patienterna i studien följdes upp för olika typer av biverkningar, sjukdomar och testvärden.

Denna studie (SHARP-studien), som mycket av kunskapen kring biverkningar av Ezetrol (ezetimib) baseras på, visade INTE på någon koppling mellan cancer och medicinering med Ezetrol kombinerat med simvastatin.

SEAS-studien visade förhöjd cancer risk med Ezetrol

SEAS (Simvastatin and Ezetimibe for the Treatment of Aortic Stenosis) var en mindre studie på närmare 2 000 patienter som följdes upp under cirka 4,5 år.

Denna studie (SEAS-studien) visade att patienter som fick Ezetrol (ezetimib) tillsammans med simvastatin fick en förhöjd risk att drabbas av cancer. Det skulle alltså enligt denna studie finnas en koppling mellan cancer och Ezetrol.

Kommentar

Betydelsen av SEAS-studien är omdiskuterad och oklar. Detta av den enkla anledningen att den mycket större SHARP-studien inte visade på någon koppling mellan cancer och intag av Ezetrol + simvastatin.

Det betyder att forskningsresultatet från SEAS-studien inte kan verifieras genom SHARP-studien. Detta visar på den relativt stor osäkerheten vad det gäller Ezetrol och cancer. Antagligen behövs mer forskning för att säkert kunna uttala sig om huruvida en ökad risk för cancer föreligger eller inte.

Referenser:

Se också sidan om Ezetrol biverkningar.