Läkemedel

Här listar vi de läkemedel som finns att tillgå med den aktiva substansen ezetimib.

För det vanligast varianterna finns dessutom en speciell undersida där ytterligare detaljer finns att tillgå.

För det första kan det vara intressant att veta att den aktiva substansen ezetimib är patenterad. Det betyder att det enbart är företaget som har tagit fram preparatet (och eventuellt företag som köper en licens av dem) som säljer och saluför detta.

Detta patent innehas av det multinationella läkemedelsföretaget Merck (MSD). Det saluför i huvudsak som i form av två olika produkter. Dels ett läkemedel enbart innehållande ezetimib, dessa tabletter går under namnen Ezetrol®/Zetia® (ref.)och innehåller alltså enbart ezetimib. Dels ett läkemedel som innehåller dels ezetimib och dels simvastatin (för större kolesterolsänkande effekt en vart och ett administrerat enskilt). Denna variant går under namnen Inegy®/Vytorin®.

Dessa läkemedelsnamn är alltså så kallade registrerade märkesläkemedelsnamn.

Läkemedelsnamnen är alltså olika i olika länder/regioner även om de har exakt samma innehåll.

I Sverige går det under namnen Ezetrol samt Inegy.

I Europa gäller patentet på ezetimib fram till och med oktober 2017. Kombinationen ezetimib tillsammans med simvastatin är patenterat fram till och med april 2019 (ref.).

Ezetrol

Ezetrol är namnet på det i Sverige saluförda läkemedel med enbart ezetimib som aktiv substans.

ezetrol tablett

Dessa orala tabletter kommer i form av benvita till helvita tabletter. De innehåller 10 mg aktiv substans per tablett. Tabletterna är märkta med siffrorna 414 på en av tablettens två sidor. De har en tjocklek på runt 2,6 millimeter.

Den svenska administrationen av Ezetrol har varit tämligen konstant under de senaste 10 åren, möjligtvis något minskande under 2009,2010,2011,2012,2013 och 2014.

Värt att notera är att detta läkemedel endast subventioneras till personer som antingen är allergiska eller inte tål statiner, eller personer där medicinering med statiner inte sänker kolesterolnivåerna till en adekvat nivå.

Mer om Ezetrol här.

Inegy

Inegy är ett läkemedel som innehåller dels ezetimib, dels simvastatin. Inegy är märkesnamnet som används för marknadsföring och vid försäljning i Sverige.

inegy_tabletter

Inegy kommer i två varianter:

  • Tablett innehållande 10 mg ezetimib plus 40 mg simvastatin
  • Tablett innehållande 10 mg ezetimib plus 20 mg simvastatin

10 mg/40 mg tabletterna är märkta med siffrorna 313 på en de kapselformade tabletternas båda sidor.

10 mg/20 mg varianten har istället märkningen 312 på en av sidorna.

Genom att kombinera ezetimib och simvastatin i en och samma tablett uppnås en större kolesterolsänkande effekt än om patienten enbart skulle ta ezetimib, eller enbart simvastatin.

Inegy ska endast användas om andra åtgärder för att sänka nivåerna av kolesterol har visat sig ineffektiva.

Mer fördjupad information om Inegy finns på annan sida.

Andra läkemedel med ezetimib

Läkemedel med ezetimib har tidigare varit registrerade under andra namn i Sverige. Bland annat märkesnamnet Vytorin. Ezetimibe MSD-SP är också ett tidigare registrerat namn för samma läkemedel.

Generiska läkemedel

Då patentet på ezetimib går ut under 2017/2019 är det troligt att andra generiska läkemedel kommer att introduceras på marknaden.

ezetimib_generiskt

De generiska läkemedlen får oftast ett namn av formen ”aktiv substans” + ”tillverkare”. Det skulle till exempel kunna vara Ezetimib TEVA eller Ezetimib Sandoz. Dessa läkemedel kommer till innehåll och funktion i princip vara identiska med originalet. Oftast, men inte alltid, säljs de till ett lägre pris. Detta betyder att apoteket i framtiden kan rekommendera ett annat läkemedel än Ezetrol eller Inegy, dock med exakt samma funktion. Detta kallas för ett generiskt utbyte.

Apoteket har till skyldighet att ett erbjuda dessa likvärdiga generiska läkemedel om de kommer till ett lägre pris. Detta görs för att hålla nere kostnaderna och spara pengar.