Kolesterol

Vad är kolesterol? Hur påverkas du av kolesterol?

Här hittar du svaren på ett par viktiga frågor som du garanterat inte viste om innan.

För det första, det skrivs mycket negativt kring kolesterol i massmedia och pratas mycket om detta i Sverige. Kolesterol kan förvisso leda till att du drabbas av åderförfettning och det är en allmänt vedertagen riskfaktor för att senare i livet drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Högt kolesterol är alltså ett ämna som du bör veta mer om.

Men, du bör också veta det: kolesterol är ett livsnödvändigt fettämne som vi alla behöver för att överhuvudtaget överleva. Utan kolesterol skulle vi dö.

Särskilt viktigt är kolsterol för hjärnans funktion. Ämnet behövs också för att kroppen celler ska kunna fungera.

Andra viktiga funktioner som detta fettämne har är:

  • Som byggstenar och råvara i kroppen för tillverkning och produktion av speciella hormoner
  • Exempel på dessa hormoner är testosteron och östrogen.
  • Kolesterol behövs också för att kroppen ska kunna producera det mycket viktiga D-vitamin.

kolesterol_i_kroppen

Kolesterol och varför det skulle vara farligt

Som redan påpekats så pekas kolesterol ut som en bov vad det gäller hjärt- och kärlsjukdomar.

Anledningen är att dessa fettämnen, alltså kolesterol, kan fastna på insidan av kroppen blodkärl. Detta kan i sin tur leda till olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar. Bland våra vanligast hjärt- kärlsjukdomar som kan uppkomma som konsekvens av förhöjda eller höga nivåer av kolsterol är blodproppar av olika typer, till exempel stroke och hjärtinfarkt. Ytterligare ett vanligt exempel är kärlkramp.

Vad är kolesterol?

Som vi redan har konstaterat så kan kolesterol alltså både utgöra en risk samtidigt som det är ett nödvändigt fettämne för oss.

Rent tekniskt så är kolesterol alltså ett fettämne. En så kallad lipid. En kemist sorterar kolesterol under gruppen steroler. Steroler i sin tur sorters in i en grupp ämnen som kallas steroider.

Specifikt används kolesterol som en del av våra cellmembraner. Kolesterolet påverkar cellmembranens rörlighet och fungerar som en så kallad sekundär budbärare av vissa kroppsegna signalsubstanser och hormoner. Kolesterolet hjälper

Två olika typer av steroler

I växter kallas dessa ämnen för fytosteroler. I djur och människor kallas dessa ämnen för zoosteroler.

De viktigaste och mest kända zoosteroler, alltså steroler i människor och djur, kallast just för kolesterol. Andra exempel på zoosteroler, som alltså är när besläktade med kolesterol är olika typer av steroidhormoner.

Var kommer kolesterol ifrån?

Det kolesterol som finns i kroppen kommer från två olika håll.

  • För det första så kan kroppen själv nybilda kolesterol. Denna nybildning sker i levern och pågår ständigt.
  • För det andra så får vi i oss kolesterol från maten vi äter. Kolesterol absorberas i våra tarmar från maten vi stoppar i oss.

Levern har en central del vad det gäller kolesterol.  Den fungerar som central varifrån all vidare transport av kolesterol ut i kroppen sker. Från levern överförs kolesterol till blodomloppet där det i blodet transporteras ut till kroppens olika celler och vävnader.

Skulle kroppen få ett överskott av kolesterol, alltså förhöjda kolesterolvärden, tas det överflödiga kolesterolet upp av levern. Levern omvandlar i sin tur kolesterolet till gallsyror. Gallsyrorna förs sedan ut ur kroppen via våra exkrementer.

Det är numer omdebatterat hur vida kroppens nivåer av kolesterol faktiskt ökar signifikant om vi äter olika födoämnen som innehåller mycket kolesterol. Det är alltså inte säkert att intag av till exempel ägg och räkor, som innehåller, mycket höga nivåer av kolesterol automatiskt leder till förhöjda kolesterolvärden. Vise Versa är det inte nödvändigtvis så att intag av kolesterolfattig mat automatiskt leder till sänkta blodnivåer av kolesterol.

Kolesterol och mättat fett i smör
Enligt rådande kostrekommendationer ska man undvika mat med hög andel mättat fett. Tanken är att mat med mättat fett (till exempel smör) höjer kolesterolet i blodet.

kolesterol_smor

 

Hur beter sig kolesterol i kroppen?

Liksom alla fetter är inte kolesterolet inte vattenlösligt. Detta betyder i sin tur att det inte kan transporteras runt i blodet som det är. För att kunna lösas i blodet och forslas vidare ut i kroppen behöver det bindas till något som skulle kunna liknas vid transportkapslar. Dessa ”transportkapslar” kallas för lipoproteiner. Lipoproteinerna kan liknas vid så fraktfartyg som fraktar kolesterol från levern ut till kroppen olika celler.

Det finns nu flera olika typer av lipoproteiner. Det finns stora och det finns små lipoproteiner. De största heter VLDL. Dessa har en mycket låg täthet. Det finns alltså ett relativt litet antal av dessa proteiner per volym blod. Dessa typer av proteiner kan ”frakta” både kolesterol och vanligt ”fett”. Vad vi kallar vanligt fett kallar vetenskapen för triglycerider.

De mindre typerna av lipoproteiner kallas för HDL. Dessa har en högre täthet. Vilket alltså betyder att det finns ett relativt stort antal av dessa per volym blod.

Det Onda och det Goda

Det är vanligt att dela in kolesterolet i det så kallade onda och det så kallade goda kolesterolet.

Den vetenskapliga benämningen för den ”onda” typen är LDL-kolesterol. Vilket betyder Low Density Lipoprotein. Alltså, på svenska, lipoprotein som har en låg täthet.

LDL fraktar relativt mycket kolesterol per enhet protein. Det har också en viss tendens att ”tappa” eller att släppa ifrån sig kolesterol under sin färd i blodomloppet. Det ”tappade” kolesterolet kan sedan fastan i blodkärlen, så kallad åderförfettning, och leda till olika typer av sjukdomar. Detta är anledningen till att denna typ anser vara dålig. Alltså det så kallade ”onda” kolesterolet.

Den andra typen av kolesterol, det ”goda” har den vetenskapliga benämningen HDL. En förkortning som i detta fall står för High Density Lipoprotein. Alltså, på svenska, lipoprotein som i stället för låg täthet har en högtäthet.

HDL har till uppgift att transportera kolesterol tillbaka till kroppens lever. Det tar alltså kolesterol ur blodet, transportera det till levern där det bryts ner och avlägsnas ur kroppen. Effekten är alltså att kolesterolnivåerna sjunker. Detta är anledning till att det anses vara bra. Alltså det ”goda” kolesterolet.

Kolesterolsänkande mediciner – statiner, ezetimib och Ezetrol

För att komma till rätta med förhöjda kolesterolnivåer så har läkemedelsföretag och forskare utvecklat olika typer av läkemedel.

För enklat kan man säga att det finns två huvudtyper av läkemedel som syftar till att sänka kolesterolet i blodet.

Den första och absolut vanligast typen är statiner. Till exempel pravastatin, rosuvastatin och crestor.

Den andra typen blockera upptaget av kolesterol direkt i magtarmkanalen. Den aktiva substansen i dessa typer av läkemedel heter ezetimib. Det vanligaste märket i Sverige heter Ezetrol.

I många fall kombineras läkemedel med ezetimib med någon typ av statin för att uppnå maximal sänkning av kolesterolnivåerna.