Användning

Hur ska ezetimib användas?

Läkemedel med ezetimib skrivs ut för att sänka kolesterolnivåerna i blodet. Det används först när kroppens inte själv kan reglera ner nivåerna till en normalnivå utan dessa är kraftigt förhöjde under en längre tid.

Förhöjde nivåer av kolesterol leder till en ökad risk för ett antal vanliga sjukdomar. Till exempel hjärtinfarkt och hjärnblödning.

Ezetimib med statiner

Ett intag av ezetimib förstärker effekten av en redan pågående behandling med statiner. Medans statiner minskar mängden kolesterol som människokroppen nyproducerar, verkar ezetimib genom att förhindra att kolesterol tar upp från maten vi äter. Kolesterolupptaget i hämmas i magtarmkanalen.

Det är i första hand när en behandling med statiner inte räcker till att sänka nivåerna till säkra nivåer som behandling med ezetimib sätts in.

Ezetimib och kosten

I första hand ska man försöka sänka sina kolesterolnivåer genom att göra ändringar i kosten. Det finns flera studier som visar att förändring av kosten signifikant kan sänka nivåerna av kolesterol i blodet. Det är dock inte helt klar lagt vilken kost som är den mest effektiva och det råder delade meningar om hur vida fett i maten höjer eller sänker kolesterolnivåerna. Under de senaste åren har till exempel forskarna reviderad sina rekommendationer om att undvika ägg. Ägg som är fulla med ren kolesterol ansågs höga nivåerna av kolesterol. Ny forskning har visat att så inte är fallet. Intag av livsmedel med höga koncentrationer av kolesterol leder inte automatiskt till en förhöjd kolesterol nivå.

Av olika anledningar är det inte alla som kan/vill eller lyckas med en kostomläggning. I detta fall är det aktuellt att läkaren också skriver ut tabletter med ezetimib för att komma till rätta med problemet.

Kom dock ihåg att även vid intag av läkemedel med ezetimib så skall en kolesterolsänkande kost ätas i så stor utsträckning som möjligt.

3 specifika fall när ezetimib skall användas

  • När förhöjda blodnivåer av kolesterol föreligger.
  • Tillsammans med någon statin, när en behandling med statin inte är tillräcklig för att sänka kolesterolet till säkra nivåer.
  • Ensamt, när allergi mot statiner eller behandling med statiner inte är aktuellt.
  • Vid homozygot familjär hyperkolesterolemi, alltså vid sjukdom som är ärftlig och som leder till förhöjda kolesterolvärden. Ibland tillsammans med någon typ av statin (se ovan).
  • Vid fytosterolemi (homozygot sitosterolemi), en annan ärftlig sjukdom som leder till höga nivåer av växtsteroler i blodomloppet.

Viktnedgång

En inte helt vanlig missuppfattning är att läkemedel med ezetimib skulle leda till viktnedgång. Det vill säga att det genom att blockera upptag av kolesterol (en typ av fettämne) i tarmen skulle hjälpa till med att gå ner i vikt. Detta är inte fallet.

Läkemedel med ezetimib leder inte till viktnedgång utan skall endast användas för att sänka kolesterolnivåerna.

Övrig användning

I vissa mycket speciella fall kan sjukhuspersonal använda sig av tabletter med ezetimib för att behandla andra typer av sjudomar än vad som nämnts ovan. Det är upptill läkaren att ta dessa typer av beslut och samtidigt berätta för patienten varför ezetimib används i just den specifika situationen.

Varning, se upp för ezetimib i dessa fall

Kontroller att du inte är allergisk mot något av de ingående ämnen som finns i tabletterna med ezetimib. Vissa människor kan vara allergiska mot ezetimib.

Ta inte heller tabletter med ezetimib tillsammans med någon statin om du är gravid, ammande eller om du planerar att bli gravid.

Dessutom ska du inte ta dessa typer av tabletter tillsammans med statiner om du har någon form av leversjukdom.

Se också biverkningar av ezetimib.

Tar du andra läkemedel?

Olika typer av läkemedel kan påverka varandra och ge icke avsedda effekter tillsammans. Det är därför extremt viktigt att läkaren vet om vilka andra läkemedel som patienten tar innan han eller hon skriver ut tabletter med ezetimib. Till exempel är det viktigt att tala om du tar några tabletter som innehåller ciklosporin (ofta administrerade till personer som har genom gått en organtransplantation), tabletter för att förhindra blodpropp, så kallade blodförtunnade läkemedel. Ett vanligt blodförtunnade läkemedel är warfarin även känt som Waran. Se också upp om du tar andra kolesterolsänkande läkemedel, förutom statiner, till exempel fibrater eller kolestyramin.

Läs också denna sida innan du tar tabletter med ezetimib.