Inegy

Om du vill veta mer om Inegy (ezetimib + simvastatin) ska du läsa här.

Inegy är ett läkemedel som innehåller två aktiva substanser. Du får ta detta läkemedel för dess kolesterolsänkande effekt.

De aktiva substanserna är dels ezetimib, dels simvastatin.

Ezetimib är en så kallad kolesterolabsorptionshämmare som minskar mängden absorberad kolesterol i dina tarmar. Simvastatin är en så kallad statin som minskar din kropps produktion av kolesterol. Tillsammans utgör de en kombination som sänker dina värden av kolesterol mer än vad dessa två aktiva substanser skulle kunna göra på egenhand.

Inegy kan du inte köpa utan ett recept från din läkare. Anledningen till detta är att felaktig användning (till exempel överdosering) kan leda till alvariga biverkningar.

Tar du tabletter med Inegy omfattas du av läkemedelsförsäkringen. Detta kolesterolsänkande läkemedel är också förmånsberättigat och receptbelagt.

Inegy utseende

I Sverige hittar du för närvarande två varianter av dessa tabletter.

  • Den första varianten innehåller 10 mg ezetimib och 20 mg simvastatin.
  • Den andra varianten innehåller 10 mg ezetimib samt 40 mg simvastatin.

Inegy 10 mg/20 mg

Dessa kapselformade tabletter kommer i blisterförpackning och går i färgskalan benvita till helvita.

10 mg/20 mg varianterna är märkta (på ena sidan) med ”312”.

inegy_10_mg_20_mg

Inegy 10 mg/40 mg

Får du 10 mg/40 mg tabletter så kommer du att se att även dessa är färgade i benvit/vid färg. Formfaktorn är den samma som för de andra varianterna (kapselformade).

10 mg/40 mg tabletterna har en präglingsmärkning med siffrorna ”313”.

inegy_10_mg_40_mg

Din läkare avgör vilka tabletter du ska ha. Det finns ytterligare en, sälland använd, variant med 10 mg ezetimib och 80 mg simvastatin.

Förpackningar

Inegy tabletterna kommer framförallt i två olika förpackningsstorlekar. Antingen blisterförpackningar med 28 stycken eller 98 stycken tabletter per förpackning.

En blisterförpackning har du med all säkerhet använt förut, de är mycket vanliga och består helt enkelt av en tunn (oftast metall) platta på vilken tabletterna ”ligger” i genomskinliga bubblor av tunn plast. När du ska ta dina tabletter så trycker du helt enkelt ur dem ur sin bubbla och de hamnar i din hand.

Hur du tar dina Inegy tabletter

För det första bestämmer alltid din läkare exakt vilken dos du ska ha. Det är inte ovanligt att läkaren bestämmer sig för att du ska börja på en något lägre dos för att sedan stegvis öka till en något högre dos (som du sedan ska fortsätta på).

Tillskillnad mot många andra tabletter som har en skåra på mitten och ska/kan delas på mitten så ska Inegy tabletter inte delas utan tas hela.

Den normala dosen för vuxna, unga vuxna och yngre personer (mellan 10 och 17 år) är en tablett per dag. Observera att din läkare kan ge dig tabletter med olika styrkor! Du ska aldrig ta mer än din läkare har sagt att du ska ta.

Inegy 10 mg/ 80 mg (alltså med 80 mg simvastatin) skall bara användas i mycket särskilda fall.

Det har mindre betydelse när och hur du tar dina Inegy tabletter. Du kan ta dem i anslutning till mat om du vill, men du kan också ta dem när helst det passa. Till exempel på kvällen. Det är att rekommendera att du tar dina tabletter vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Dels blir det lättare för dig att komma ihåg, dels blir effekten av läkemedlet jämnare.

Andra läkemedel med ezetimib (förutom Inegy, även Ezetol), klicka här.