Kolesterol

Här får du svar på frågor kring Ezetrol och kolesterol.

Varför får jag tabletter med Ezetrol?

Tabletterna Ezetrol innehåller den aktiva substansen ezetimib som sänker halterna av serumlipider. Serumlipider är en vetenskapligterm som helt enkelt betyder blodfetter.

När du tar Ezetrol är syfte att sänka dina nivåer av de skadliga blodfetterna, främst LDL-kolesterol, men också triglycerider. Oftast blir även effekten att koncentrationen av det hälsofrämjande blodfettet HDL-kolesterol ökar.

Hur sänker Ezetrol mina kolesterolvärden?

Ezetrol är ett så kallat kolesterolabsorptionshämmande läkemedel. Det innebär att det, som namnet antyder, hämmar dina tarmars absorption av kolesterol. Genom att dina tarmar tar upp mindre kolesterol från maten du stoppar i dig leder det automatiskt till mindre fritt kolesterol i ditt blodomlopp. Alltså får du lägre kolesterolvärden.

Observera att det först och främst är nivåerna av det ”dåliga” LDL-kolesterolet samt triglycerider som sjunker. Nivåerna av det ”bra” kolesterolet kan samtidigt höjas.

Varför får jag Ezetrol tillsammans med en statin?

Ezetrol och statiner ha olika verkningsmekanismer och kan samverka positivt för att uppnå högsta möjliga sänkning av kolesterolet.

Medan statiner gör att leverns förmåga att ”ta bort” LDL-kolesterol ur ditt blod ökar, fungerar Ezetrol genom att förhindra att kolesterol kommer in i kroppen (se även oven).

Observera att statiner och Ezetrol tillsammans kan ge fler biverkningar än läkemedlen administrerade var för sig, se Ezetrol biverkingar.

Vad är Inegy?

Inegy är ett märkesläkemedel från läkemedelsbolaget Merck. Inegy innehåller två aktiva substanser i samma tablett. Nämligen ezetimib (den aktiva substansen i Ezetrol) och simvastatin (en vanlig statin).

Detta läkemedel ska du normalt endast få i särskilda fall när du har gjort allt för att sänka dina farligt höga kolesterolnivåer utan att lyckas. I första hand skall du alltså försöka komma till rätta med kolesterolet genom livsstilsförändringar, i andra hand genom antingen ett läkemedel med ezetimib eller statin, i tredje hand genom Inegy, det vill säga ezetimib och simvastatin samtidigt.

Vad är kolesterol?

Kolesterol är ett samlingsnamn som lite slarvigt används, ofta i negativa ordalag, för att benämna ”farliga” blodfetter.

Faktum är att kolesterol är ett av flera livsnödvändiga fettämnen som vi alla behöver för att kunna fungera normalt.

Kolesterol brukar delas in i det ”farliga/onda” LDL-kolesterolet och dels det ”bra/goda” kolesterolet HDL-kolesterol.

Det betyder att när vi till vardags pratar om att sänka vår kolesterolvärden så vill vi egentligen bra uppnå en sänkning av LDL-kolesterolet. HDL-kolesterolet däremot vill vi oftast försöka höja. Medan LDL-kolesterolet kan bidra till åderförfettning så kan HDL-kolesterolet istället motverka åderförfettning.

Ofta brukar man också tala om det såkallade totalkolesterolet som där man så att säga slår ihop nivåerna av de olika typerna av kolesterol till ett värde. Detta värde bör, enligt rådande rekommendationer från sjukvårdsmyndigheterna ligga under 5.0 mmol/liter.

Läs mer om Ezetrol här.