Biverkningar

Ezetimib biverkningar som kan drabba en av 10 personer, och de mindre vanliga som drabbar en av 100 personer.

För det första är det viktigt att du förstår att du inte behöver drabbas av några biverkningar överhuvudtaget. De allra flesta drabbas inte av några särskilda biverkningar av ezetimib. Men kanske tillhör du den grupp av personer som råkar ut för en eller flera biverkningar av detta läkemedel.

Här, på denna sida, kan du läsa om de vanligaste biverkningarna av ezetimib. Du kan också läsa om de mindre vanliga biverkningarna som du kan drabbas av.

Buksmärta och magont är en vanlig biverkning av ezetimib.
Buksmärta och magont är en vanlig biverkning av ezetimib.

Genom att du läser om biverkningarna som du kan drabbas av så är du förberedd på vad som kan hända. Om du skulle uppleva problem så kommer du att känna igen dem. Då kan du känna dig lugnare och tryggare. Du slipper att fundera på vad du känner av och du kan i tid kontakta din läkare. Det är naturligtvis av största vikt att du omedelbart kontaktar din läkare om du upplever några allvarliga symptom. Det gäller oavsett vilket eller vilka läkemedel du tar.

Ezetimib är den aktiva substansen i läkemedel Ezetrol. Det ingår i gruppen kolesterolsänkande läkemedel. Det sänker alltså dina blodnivåer av kolesterol. Värt att notera är att det bara sänker dina värden av ditt s.k. onda kolesterol (LDL), ditt totalkolesterol samt dina nivåer av triglycerider. Samtidigt som detta händer i din kropp så hjälper även ezetimib till att höja dina nivåer av det s.k. goda kolesterolet (HDL).

När du ta detta läkemedel får du i dig en aktivsubstans som påverkar din maktarmkanal. Din magtarmkanal kommer att minska upptagningen av kolesterol. Denna påverkan på din magtarmkanal (som fyller en mycket viktig funktion i din kropp) kan naturligtvis ge dig olika typer av ej avsedda biverkningar.

Biverkningar av ezetimib delas in i två huvudgrupper. Den första gruppen är Vanligt förekommande, den andra gruppen är Mindre vanligt förekommande.

De 3 vanligaste biverkningarna av ezetimib

Dessa tre är de tre troligaste biverkningarna som du kan uppleva när du tar dina tabletter med ezetimib.

 • Du drabbas av odefinierad buksmärta
 • Du drabbas av flatulens (gaser i magen, du blir fisig)
 • Du drabbas av diarré

Ett par mindre vanliga biverkningar som du kan drabbas av

Förmodligen undrar du vad som räknas som mindre vanliga biverkningar?

Klassificeringen ”mindre vanliga” betyder helt enkelt att dessa biverkningar kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer som tar dessa tabletter.

De mindre vanliga biverkningarna som du kan drabbas av är följande:

Vissa typer av blodprovsvärden kan visa på högre värden (för muskel och leverfunktion)

 • Du kan få hosta
 • Du kan få problem med matsmältningen och andra typer av matsmältningsbesvär
 • Du kan drabbas av halsbränna och/eller illamående
 • Du kan drabbas av ledvärk och/eller muskelkramper
 • Du kan få ont i din nacke, nackont
 • Din aptit kan minska
 • Du kan drabbas av smärta i ditt bröst
 • Du kan få onormal varm rodnad (flush)
 • Ditt blodtryck kan bli högre

Om du tar ezetimib tillsammans med någon form av kolesterolsänkande statin

Det är inte helt ovanligt att läkare föreslår kompletterande behandling med någon form av statin tillsammans med ezetimib.

Statiner kan ge helt andra typer av biverkningar. Ofta betydligt allvarligare (i sällsynta fall).

Dessa typer av biverkningar kan bland annat vara:

 • Du kan drabbas av mild till kraftig huvudvärk
 • Du kan drabbas av värk, svaghet eller ömhet i dina muskler

Efter att du har läst om alla ezetimib biverkningar rekommenderar jag att du läser vidare här.