Ezetimib

Ezetimib är den aktiva substansen i de kolesterolsänkande  läkemedlen Ezetrol och Inegy.

Ezetimib används för att sänka nivåerna av kolesterol i blodet hos den som tar detta läkemedel. Det ges till personer med redan förhöjda värden av det skadliga kolesterolet. För höga värden av kolesterol utgör en viktig riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför viktigt att behandla höga värden och om möjligt sänka dem till acceptabla nivåer.

❤️ Personliga erfarenheter av dessa läkemedel

Den aktiva substansen ezetimib inte bara sänker nivåerna av LDL-kolesterol, utan det höjer också nivåerna av HDL-kolesterolet. Detta samtidigt som nivåerna av triglycerider sjunker hos den som tar dessa tabletter. Ett annat sätt att uttrycka detta är att säga att det goda kolesterolet ökar och det onda kolesterolet minskar hos den som medicineras med ezetimib.

Tillsammans med rosuvastatin (Crestor) eller pravastatin

För att uppnå maximal sänkning av kolesterol i blodet kombineras ibland detta kolesterolabsorptionshämmande läkemedel med andra kolesterolsänkande läkemedel, oftast då olika typer av statiner.

Vanlig kombinations-statiner är rosuvastatin (Crestor), simvastatin samt pravastatin.

Märkesläkemedlet Crestor, med den aktiva substansen rosuvastatin, var det fjärde mest sålda läkemedlet i USA 2013. Pravastatin/Pravachol var på 22:a plats 2005 (uppgifter för 2013 saknas).

Eventuella biverkningar av ezetimib

Liksom alla andra läkemedel som påverkar den mänskliga organismen så kan naturligtvis läkemedel med ezetimib ge icke avsedda effekter på människokroppen.

Det är långt ifrån alla som drabbas av biverkningar av just ezetimib. Dessutom är de vanligaste biverkningarna relativt milda och relativt ofarliga.

De absolut vanligaste biverkningarna är problem relaterade till magen. Det kan till exempel vara buksmärta och anormal gasbildning. Vissa personer kan dessutom drabbas av lös avföring, diarré.

Du kan redan nu läsa mer om biverkningar av ezetimib, klicka här.

Andra läkemedel med samma aktiva substans

I Sverige finns i dagsläget endast två stycken läkemedel med den aktiva substansen ezetimib. Den vanligaste och den mest renodlade är Ezetrol. Den andra varianten är Inegy som innehåller dels ezetimib och dels statinen simvastatin.

Dessutom så finns ett par stycken läkemedel som antingen är avregistrerade eller som inte tillhandahålls för närvarande. Dessa läkemedel är Ezetimib Sandoz, Ezetimibe MSD-SP samt Vytorin.

Ezetrol – det vanligaste av två

Ezetrol är de vanligaste tabletterna med ezetimib. De tillverkas av saluförs i Sverige av Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, MSD. Ett företag baserat i Sollentuna. Moderbolaget är Merck & Co. Inc. i USA.

Läkemedlet kommer i form av tabletter på 10 mg styck. Tabletterna är vita och märkta med siffrorna 414 på ena sidan.

Du får i första hand läkemedlet Ezetrol för att sänka dina nivåer av kolesterol.

Ezetrol, fördjupade information, klicka här.

Inegy – ezetimib och simvastatin i samma tablett

Inegy är ett annat, mindre vanligt, läkemedel med ezetimib som också saluförs i Sverige.

Det innehåller förutom ezetimib även en statin. Nämligen simvastatin. Det är inte helt ovanligt att läkare använder sig av kombinationen ezetimib och någon statin. Här kommer de alltså i en och samma tablett.

Tabletterna kommer i styrkorna 10/20mg samt 10/40mg. Alltså 10 mg ezetimib och 20 mg simvastatin respektive 40 mg simvastatin.

Du kan läsa mer om Inegy här.

Användning av detta läkemedel och vad du ska tänka på

Liksom de flesta andra läkemedel så är det ett par saker som är viktiga att veta innan man tar tabletter med ezetimib. Tillexempel riskerna för biverkningar (se ovan). Men även andra aspekter så som interaktion med andra läkemedel och vad som gäller om du har någon speciell sjukdom.

Till exempel ska du inte ta detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna i tabletterna (eller den aktiva substansen ezetimib).

Du ska heller aldrig ta ezetimib med någon typ av statin om du antingen är ammande av spädbarn eller om du är gravid. Försiktighet ska också gälla om du planera att bli gravid. Har du leverbesvär ska du också undvika att ta detta läkemedel.

Missa inte detta innan du tar tabletter med ezetimib.

Hur fungerar ezetimib

Ezetimib fungerar genom att delvis blockera upptagningen av kolesterol i magtarmkanalen. Detta läkemedel hjälper till och förstärker således effekten av administrerade statiner. Med båda dessa läkemedel samtidigt så uppnås maximal sänkning av kolesterolnivåerna i blodet hos patienten.

Mer om hur ezetimib påverkar den mänskliga kroppen här.